El proper 20 de març està convocada l’ Assemblea General de socis. La convocatòria es a les 19 hores. L’ordre del dia serà el següent: 1.- Informe de les activitats realitzades i estat dels comptes de l’any 2018 2.- Renovació de la Junta directiva 3.- Presentació del pressupost i de les activitats previstes per l’any 2019 4.- Precs i preguntes Si voleu presentar-vos per un càrrec a la Junta Directiva,...   Llegir més