El proper 20 de març està convocada l’ Assemblea General de socis. La convocatòria es a les 19 hores. L’ordre del dia serà el següent: 1.- Informe de les activitats realitzades i estat dels comptes de l’any 2018 2.- Renovació de la Junta directiva 3.- Presentació del pressupost i de les activitats previstes per l’any 2019 4.- Precs i preguntes Si voleu presentar-vos per un càrrec a la Junta Directiva,...   Llegir més

BASES DEL CONCURS SOCIAL 2018 Participants: Tots els socis de l’Agrupació . Obres: Dues per tema. Lliurament: Només es podran presentar imatges en format digital entrant al link: http://concursos.afprat.org/ Dimensions: màxim 1920 píxels pel costat més llarg i mínim 1000 píxels pel costat curt a resolució de 300 píxels per polzada. Admissió: fins a l’últim dia de cada mes. Puntuació: Les obres es puntuaran de 3 a 10 punts. Pel...   Llegir més