BASES DEL CONCURS SOCIAL 2018

Participants: Tots els socis de l’Agrupació .
Obres: Dues per tema.
Lliurament: Només es podran presentar imatges en format digital entrant al link:
http://concursos.afprat.org/
Dimensions: màxim 1920 píxels pel costat més llarg i mínim 1000 píxels pel costat curt a resolució de 300 píxels per polzada.

Admissió: fins a l’últim dia de cada mes.
Puntuació: Les obres es puntuaran de 3 a 10 punts. Pel sol fet de participar el mes
d’octubre, el concursant rebrà automàticament la puntuació mínima de 3 punts per foto
durant tots els mesos.
Veredicte: es realitzarà el mes següent al de la presentació de les fotos amb la col·laboració d’una altra agrupació fotogràfica.
*** La AFPrat es reserva el dret d’exhibir les millors fotografies en format digital per
mitjans audiovisuals o electrònics, com la web de l’AFPrat, la revista AFPVisual o
altres.
Temes:

  • Octubre 2018 Lliure
  • Novembre 2018 Street Photography (fotografiant la vida al carrer)
  • Desembre 2018 A través del mirall
  • Gener 2019 Fotografia gastronòmica
  • Febrer 2019 Retrats de cos sencer
  • Març 2019 Oficis tradicionals
  • Abril 2019 Pedra / roca / muntanyes
  • Maig 2019 Paisatges rurals