Aquest dissabte 12 de juny de 2021 ha tingut lloc el veredicte del 38è Concurs de fotografia ” PRATIMAG”. Annexem l’acta del mateix.

Enhorabona a tots els premiats i moltes gracies a tots el fotografs participants.

ACTA DE CONCURS / ACTA DE CONCURSO

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT Entitat FCF nº 40

El  12 de juny   de 2021, al local social de l’Agrupació Fotogràfica Prat, es reuneix el jurat qualificador del 38è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA “PRATIMAG” patrocinat per la FCF amb el nº 2021/24, format per: Joan Buch Muñoz FCF  3158/100 (Cos Jurats FCF) , Joan Buxó Briquets FCF 257/36 (Cos Jurats FCF) i Marta Borrell (Dinamitzadora cultural) , i desprès d’examinar detingudament  les 276 obres admeses ( 255    de tema lliure,  21   tema nucli urbà del Prat) , pertanyent a 95 autors, acorden el següent veredicte:

El  12 de Junio  de 2021 en el local social de la Agrupación Fotográfica Prat, se reúne el jurado calificador del 38º CONCURSO ESTATAL DE FOTOGRAFÍA “PRATIMAG” patrocinado por la FCF con el nº 2021/24,formado por: Joan Buch Muñoz FCF  3158/100 (Cos Jurats FCF) , Joan Buxó Briquets FCF 257/36 (Cos Jurats FCF) y Marta Borrell (Dinamizadora Cultural), y después de examinar detenidamente las 276  obras admitidas ( 255  de tema libre, y  21  de tema núcleo urbano del Prat), pertenecientes a 95  autores, acuerdan el siguiente veredicto:

TEMA LLIURE / LIBRE           

Premi/PremioNom / Nombre AutorObra (títol)
1Francisco Almendros Picazo…mi peinado
2Josep Recio RomagueraAdama
3Carles Punyet MiróFashion
4Cristóbal Trujillo SánchezNada será como antes
5Luis Maria BarrioFishing Nets 02
6Antoni  Barbany BoschRITA – 1

Premi “CIUTAT DEL PRAT” – Trofeu Joaquin Aranda

Nom / Nombre  AutorObra (títol)
Sergio Otero SevillanoEnxarxats

 ALTRES / OTROS

 Nom / Nombre AutorObra (títol)
Premi local “J.L. Marín”Xavier Mejias NuñezPuig Agut
Premi social AFPJuan Antonio Garcia NiñoCamarga
 I per que així consti , signen  la present acta els membres del jurat, així com el Delegat d’aquest Concurs de fotografia.
Y para que así conste, firman la presente acta los miembros del jurado, así como el delegado de este Concurso de fotografía.
Joan BuchJoan BuxóMarta BorrellCarles Millán

  • AFP Social

  • Amb el suport de:

    • Centre Cívic Jardins de la Pau
    • Federació Catalana de Fotografia
    • Ajuntament del Prat